Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Tungelsta/Västerhaninges förskoleområdes miljöarbete

Reggio Emilia filosofin är ett pedagogiskt förhållningssätt där man tror på det kompetenta barnet som vill, kan och duger.

Våra pedagogiska miljöer ska vara trygga och samtidigt utmana, uppmuntra
och inspirera barnen i deras tankar, i fantasin och främja till kunskap.

Den estetiska miljön ska inge en känsla av harmoni, koncentration och tydlighet.

Miljön ska vara aktiv och föränderlig, skapa nyfikenhet, lust och förundran hos barnen.

Material ska vara väl synligt och tillgängligt för barnen, det ska inbjuda till lek och aktivitet och vara rik på sinnesupplevelser där barnens olika sinnen stimuleras.

Ofta konstruerar man miljön i form av mötesplatser.

Genom att skapa en miljö som är inspirerande, självinstruerande , tillgänglig och åldersanpassad kan vi pedagoger tillsammans med barnen utmana och utveckla vår pedagogiska verksamhet till ett lärande under hela dagen.

Lpfö18

”Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Miljön ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang”.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021