En dag på förskolan

Foto: Claudia Fried

Från klockan 6.30 välkomnar vi barnen på våra två öppningsavdelningar där olika lugna aktiviteter erbjuds.

Vi serverar en varierad och näringsriktig frukost klockan 7.00 varje dag. Frukosten kan bestå av yoghurt, fil, müsli, flingor, mjölk och smörgåsar med varierande pålägg. Efter frukost är det uteaktivitet.

Ungefär klockan 9.00 har varje avdelning sin samling  där vi går igenom vad som kommer att hända under dagen och där barnen är delaktiga i utformningen. Sedan är det oftast dags för projekttid med olika pedagogiska aktiviteter eller utevistelse med utflykt eller pedagogisk verksamhet. Under förmiddagen samlas vi ute eller inne för en fruktstund.

Lunchen äter vi i två olika omgångar. De små barnen äter före de större barnen.

Efter lunch återgår barnen till sina avdelningar för att vila eller utevistelse.

Vi äter mellanmål cirkla klockan 14.00.

Efter mellanmålet fortsätter den pedagogiska verksamheten till ca klockan 17.00  då vi samlas på våra stängningsavdelningar för fortsatt verksamhet  till klockan 18.00 då förskolan stänger.

Senast uppdaterad: 13 augusti 2018