Tungelsta/Västerhaninge förskoleområdes språk och matematikarbete

Pedagoger i enheten får kontinuerlig utbildning i matematik och språk.

Matematikutbildningen

Matematikutbildningen är utformad så att det i den ges en introduktion i hur några av de matematiska grundprinciperna kan synliggöras i barnens lek, rutinsituationer och pedagogplanerade aktiviteter.

I utbildningen får även pedagogerna prova på att arbeta med de matematiska principerna och reflektera över hur de kan synliggöra matematiken i sina miljöer på förskolan.

Språkutbildningen

Språkutbildningen består av de tre delarna LUS (LäsUtvecklingsSchema), Bornholmsmodellen och modersmål. Gemensamt för alla tre delarna är att pedagogerna får en gemensam genomgång i hur språk skapas, vilka förutsättningar vi människor behöver för att kunna utveckla språket på bästa sätt samt olika teorier i hur språkutveckling sker.

I LUS delen sker en genomgång i hur de olika stegen ser ut och hur pedagogerna kan se och utmana barnen i sin läsutveckling.

Bornholmsmodellens utbildningsdel behandlar språksamlingens struktur och vikten av upprepningen av densamma.

I modersmålsutbildningen får pedagogerna reflektera över och planera för hur de ska möta, synliggöra och ge utvecklande förutsättningar för barn med annat modersmål.  

Senast uppdaterad: 9 augusti 2021