Hej! Du använder en gammal webbläsare

Inom kort kommer vissa funktioner på haninge.se inte fungera med den här gamla webbläsaren. Vi vill gärna ha dig kvar som besökare och rekommenderar att byta till Mozilla Firefox, Google Chrome eller Microsoft Edge.

Vår förskola

Lida förskola ligger i Krigslida området och består av åtta avdelningar och har två stora gårdar. På förskolan finns även en stor ateljé och en utesovvila. I matsalen äter vi gemensamt den goda maten som tillagas i vårt kök.

Foto: Claudia Fried

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Film om Tungelsta-Västerhaninges förskoleområde

Vår vision
Vi ska bidra till att stärka barnets självkänsla och självförtroende till hållbarhet så att man kan gå ut i världen, med tilltro till sin och andras förmåga, att ständigt skaffa sig adekvat kunskap för att kunna påverka på såväl individ-, grupp-, organisations-, samhälls-, som internationell nivå. På detta sättet påverka för ett hållbart liv för alla inom de gränser UNIVERSUM sätter.

Vi utgår ifrån FN's rättigheter och hela barnkonvention
Vi på Tungelsta och Västerhaninges kommunala förskolor utgår ifrån FN's rättigheter och hela FN's barnkonvention. Vi trycker särskilt på artikel 29, "Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till:

a) Utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;

b) Utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer som uppställts i Förentanationernas stadgar;

c) Utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet,eget språk och egna värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig från barnets egen;

d) Förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningar;

e) Utvecklar respekt för naturmiljö..."

Film om Tungelsta-Västerhaninges förskoleområde 

Senast uppdaterad: 12 maj 2023