Så här jobbar vi på förskolan

Foto: Claudia Fried

Vi är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Det innebär att vi ser på barnen som viktiga samhällsmedborgare och utgår från deras förutsättningar och intressen i vår pedagogik. Med natursköna omgivningar inpå knuten tillbringar vi dessutom mycket tid utomhus där barnen får utforska sin närmiljö.

Hos oss får barnen uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras tillsammans med andra barn. Genom att lyfta fram det enskilda barnets resurser och personlighet stärks självförtroendet hos barnet. Det ska kännas roligt och meningsfullt att vara hos oss.

Vi utgår från förskolans värdegrundsdokument och plan för likabehandling där vi dagligen strävar efter att skapa en trygg och kreativ miljö. Genom vårt arbetssätt vill vi skapa rutiner som främjar kontinuitet i barnens vardag på förskolan.

Därför arbetar vi med tydliga strukturer som verktyg för en väl avvägd dag med hela dagen perspektiv – en pedagogisk verksamhet under hela dagen, på avdelningarna, för hela förskolan inne och ute. Ett lugnare tempo och balans mellan ute och innevistelse med utforskande i fokus.

Reggio Emilias filosofi

Alla kommunala förskolor i Haninge är inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Enligt den använder ett barn många olika språk för att lära sig saker. Vi tillämpar därför olika verktyg och metoder för barnens pedagogiska utveckling. Vi dokumenterar och reflekterar också över barnens lärandeprocess tillsammans med barnen. Förskolorna arbetar dessutom i gemensamma projekt för att utveckla den pedagogiska verksamheten.

Senast uppdaterad: 10 januari 2019